Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Articles from Elementary Education Online

Articles published in 2016
 1. A Study Of Interactions Among Voters, Candidates, And Their Environments
  Tripti Juyal , Ashish Semwal
  EEO. 2016; 15(4): 1458-1464
  » Abstract » Full-text PDF » doi: 10.17051/ilkonline.

 2. Political Leadership And Leader’s Behavior Categories
  Tripti Juyal , Ashish Semwal
  EEO. 2016; 15(4): 1450-1457
  » Abstract » Full-text PDF » doi: 10.17051/ilkonline.

 3. Development of Want-Need Perception Scale (WNPS) for Primary and Secondary School Students
  Hülya Bakırtaş , Deniz Tonga
  EEO. 2016; 15(4): 1436-1449
  » Abstract » Full-text PDF

 4. 2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi
  Caner Aladağ , Yasin Duran
  EEO. 2016; 15(4): 1425-1435
  » Abstract » Full-text PDF

 5. Home educational resources, out of school factors and foreign language achievement: A study exploring the Turkish context
  Emre Güvendir , Meltem Acar Güvendir , Alper Aslan
  EEO. 2016; 15(4): 1411-1424
  » Abstract » Full-text PDF

 6. Türkçe Öğretiminde Çocuğa Görelik İlkesine Uygun Edebiyat Yapıtlarının Önemi
  Erkan Çer
  EEO. 2016; 15(4): 1399-1410
  » Abstract » Full-text PDF

 7. Investigating Cognitive Structures in Some Basic Chemistry Concepts via Word Association Test
  Elif Atabek Yigit
  EEO. 2016; 15(4): 1385-1318
  » Abstract » Full-text PDF

 8. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımları
  Makbule Gözde Didiş , Ayhan Kürşat Erbaş , Bülent Çetinkaya
  EEO. 2016; 15(4): 1367-1384
  » Abstract » Full-text PDF

 9. Antalya ve Gaziantep İllerindeki Çeşitli Okulların Teftiş Kayıtları Üzerinde Bir İnceleme (1940-1954)
  Sadegül Akbaba Altun
  EEO. 2016; 15(4): 1345-1366
  » Abstract » Full-text PDF

 10. İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi
  Memet Karakuş , Serkan Aslan
  EEO. 2016; 15(4): 1325-1344
  » Abstract » Full-text PDF

 11. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okula Uyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Özlem Sevgi Kaya , Ege Akgün
  EEO. 2016; 15(4): 1311-1324
  » Abstract » Full-text PDF

 12. Pnömatik Sistem Modeli ile Basit Elektrik Devresinde Lambanın Hangi Durumlarda Işık Vereceğinin Öğretilmesi
  Gonca Harman , Aytekin Çökelez
  EEO. 2016; 15(4): 1299-1310
  » Abstract » Full-text PDF

 13. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Histograma Dair Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi
  Nadide Yılmaz , Zeynep Sonay Ay
  EEO. 2016; 15(4): 1280-1298
  » Abstract » Full-text PDF

 14. Eğitimde Mizahın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumlar
  Elif Emine Balta
  EEO. 2016; 15(4): 1268-1279
  » Abstract » Full-text PDF

 15. Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Hülya Yıldızlı , Ahmet Saban , Muhammet Baştuğ
  EEO. 2016; 15(4): 1254-1267
  » Abstract » Full-text PDF

 16. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme Kayıplı Öğrencilere Sunulan Destek Hizmetler: Öğretmen Görüşleri
  Hasan Gürgür , Duygu Büyükköse, Çiğdem Kol
  EEO. 2016; 15(4): 1234-1253
  » Abstract » Full-text PDF

 17. “Garfield” Görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
  Mustafa Kocaarslan
  EEO. 2016; 15(4): 1217-1233
  » Abstract » Full-text PDF

 18. Peer Feedback Through SNSs (Social Networking Sites): Student Teachers’ Views about Using Facebook for Peer Feedback on Microteachings
  Kübra Okumuş , İbrahim Halil Yurdakal
  EEO. 2016; 15(4): 1206-1216
  » Abstract » Full-text PDF

 19. Pre-service and In-service English Teachers’ Efficacy Beliefs about Teaching English at Primary Schools
  Mehmet Sercan Uztosun
  EEO. 2016; 15(4): 1191-1205
  » Abstract » Full-text PDF

 20. 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi
  Safure Bulut , Burçak Boz Yaman , Fatma Derya Yavuz
  EEO. 2016; 15(4): 1164-1190
  » Abstract » Full-text PDFPages: 12345


Articles by Year
2023 (32)
2022 (95)
2021 (3750)
2020 (1500)
2019 (227)
2018 (174)
2017 (126)
2016 (100)
2015 (100)
2014 (104)
2013 (93)
2012 (88)
2011 (98)
2010 (93)
2009 (89)
2008 (65)
2007 (51)
2006 (31)
2005 (14)
2004 (16)
2003 (18)
2002 (12)


SUBMIT your ARTICLE
to
Elementary Education Online
Elementary Education Online
Publisher : Elementary Education Online
Title : Elementary Education Online
Abbreviation : EEO
p-ISSN : 1305-3515
Language(s) : English
Web Page : ilkogretim-online.org
Frequency : 6 issues per year
Subject : Education, Scientific Disciplines
List Articles from Elementary Education Online


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.