Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1425-1435


2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi

Caner Aladağ,Yasin Duran.

Abstract
Bu çalışma, 2011 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) sorulan coğrafya sorularını içerik ve güçlük seviyeleri yönünden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hazır materyal test olarak, ÖSYM tarafından hazırlanıp 2011 yılında LYS-3 ve LYS-4 oturumlarında uygulanan coğrafya soruları kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, coğrafya öğretmeni adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 34 öğrenci oluşturmuştur. Sorular madde güçlüğü açısından analiz edilmiş ve öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Ayrıca soruların dağılışının ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı ile uygunluğu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın neticesinde LYS coğrafya sorularını çözebilmek için öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’yi sembolize eden mekânsal değerler ve Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin etkilerini analiz etme gibi bazı kazanımların sonuçları göstermiştir ki öğrenciler sonuç çıkarma ve yorumlama gibi üst düzey bilişsel sorularda zorlanmaktadır. Bu bağlamda, bu eksiklerin giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Key words: Coğrafya eğitimi, Coğrafya dersi öğretim programı, Madde güçlüğü, Kavram yanılgısı, LYS coğrafya soruları.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.