Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1367-1384


Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımları

Makbule Gözde Didiş,Ayhan Kürşat Erbaş,Bülent Çetinkaya.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, modelleme etkinlikleri bağlamında öğrenci çalışmalarını inceleyen ve öğrencilerin düşünme biçimlerindeki hatalarını tespit eden lise matematik öğretmen adaylarının, öğrencilerin bu hatalarına yönelik ne tür pedagojik yaklaşımlar sergilediklerini araştırmaktır. Çalışmanın verileri araştırmaya katılan 7 matematik öğretmen adayıyla gerçekleştirilen bire-bir görüşmelerle toplanmıştır. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının öğrencilerin hatalarına yönelik müdahalelerinin beş yaklaşım altında toplanabileceğini göstermiştir: soru sorma (sorgulatma), doğruyu açıklama, doğru yolu hissettirme, hatayı söyleme/gösterme ve müdahale etmeme. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yaklaşımlarına yönelik pedagojik yeterliliklerinin zayıflığına da işaret etmektedir. Bu çerçevede, matematik öğretmen eğitimcilerine matematik eğitimi derslerinde öğretmen adaylarının öğrenci düşünme şekillerini incelemesi ve cevap vermesine yönelik çalışmalara yer vermesi önerilmektedir.

Key words: Matematik Öğretmen Adayları, Pedagojik Alan Bilgisi, Pedagojik Müdahale, Matematiksel Modelleme


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.