Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1280-1298


Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Histograma Dair Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi

Nadide Yılmaz,Zeynep Sonay Ay.

Abstract
Bir durum çalışması olarak yapılandırılan bu çalışmayla sekizinci sınıf öğrencilerinin histogram grafiğini yapılandırma, anlamlandırma ve yorumlama sürecine ilişkin bilgi ve becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da Ankara ili Polatlı ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim gören on yedi sekizinci sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler yaklaşık olarak 40-60 dk sürmüştür. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi için araştırmacılar tarafından veri türü, histogram çizebilme, histogramları kıyaslayabilme ve veriye uygun grafik türünü belirleyebilme kategorileri oluşturuluş ve analizler bu kategorilere göre yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre veri türlerini ayırt edebilme, histogram grafiğini çizebilme ve yorumlama ile histogram ve sütun grafiğinin farklarını bilme konusunda bilgilerinde bazı zorluklarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için için bazı öneriler dile getirilmiştir.

Key words: Histogram, 8. sınıf öğrencileri, istatistik eğitimi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.