Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Letter to the Editor

JCBPR. 2013; 2(1): 60-61


Majör Depresif Bozuklukta Tedaviye (Kısa Mesaj) SMS eklemesi: Bir Pilot Çalışma

Direnç SAKARYA, Kadir ÖZDEL, Cengiz GÜNEŞ, Tijen ÇINAR OKKALI.
Abstract

Mobil sağlık uygulamaları, özellikle koruyucu sağlık hizmeti sunma anlamında giderek yaygınlaşmaktadır (Pal 2003). Uygulamalar internet ve cep telefonu gibi mevcut teknolojik altyapılar aracılığı ile sunulmaktadır. Bu alanda daha önce yapılan çalışmalardaki müdahaleler büyük oranda davranış değişimine odaklanmakta ve genellikle beden ağırlığının azaltılması ya da kontrolünü hedeflemektedir (Cole-Lewis ve Kershaw 2010). Göreceli olarak eski bir teknoloji olması nedeniyle kısa mesaj (SMS), mobil sağlık alanında hastaya ulaşımda tercih edilen yollardan biridir. Araştırmamızda, hastalara her gün gönderilen SMS’lerin depresif bozuklukların tedavisinde, standart tedavilere ek olarak herhangi bir olumlu etkisinin olup olmadığını saptamayı hedefledik.

Key words: Depression, SMS, treatment


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.