Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Letter to the Editor

Ann Med Res. 2006; 13(3): 203-219


Standards for the Ph.D. Degree in the Molecular Biosciences

 

F. Vella, Leopoldo de Meis, Alan H. Mehler, Wilfried Rombauts, Harold B. White III, E.J. Wood

 

Çeviri

Hikmet Geçkil

 

 

 

.
Abstract


 

I. ÖNSÖZ

Bilgilerimizin ve araştırma metotlarının çığ gibi çoğalması ve derinleşmesi sonucu Biyolojik Bilimlerde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak multidisipliner çalışmalar daha yaygınlaşmış ve alanlar arasındaki geleneksel farklar kaybolmaya başlamıştır. Biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, yapısal biyoloji, gelişim biyolojisi, genetik, immünoloji, mikrobiyoloji, nörobiyoloji, beslenme, fizyoloji, farmakoloji ve moleküler tıp bugün neredeyse aynı dili ve aynı moleküler araçları kullanmaktadır. Dolayısı ile bir doktora tezinde tüm bu moleküler yaşam bilimlerinin bir kombinasyonunu bulmak artık olağan dışı sayılmamaktadır. Bunun yanında, bilişim (enformatik) bilimi genomik bilimlerin ortaya çıkmasını sağlarken, ilgi alanlarının moleküllerden mekanizmalara ve bireysel bileşenlerden biyolojik sistemlere kaymasını sağlamıştır. 

 

Uluslararası Biyokimya Birliği’nin Eğitim Komitesi 1989 yılında “Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Ph.D. Derecesi için Standartlar” adı altında kendi Ph.D. standartlarını yayınlamış (Trends in Biochemical Sciences 14, 205-209, 1989; 58-62, 1989; FASEB Journal 3, 2106-2110, 1989) ve  bu belgenin binlerce kopyası yapılarak dünyadaki belli başlı eğitim kurumlarına gönderilmiştir. Bu doküman aynı zamanda Çince, Japonca ve İspanyolcaya da çevrilmiştir. Bu çalışmada ortaya konan standartlar birçok uluslararası bilimsel kurum ve organizasyon tarafından kabul görmüştür.

Bu çalışma 1989 yılında yayımlanan dokümanın düzeltilmiş halidir (Biochemical Education 28, 2-11, 2000). Bu belgenin 1989 yılında yayımlanan hali için birçok pozitif geri bildirim olmuş ve elinizdeki bu düzeltilmiş baskı büyük oranda ilk yayımlanan dokümanın aynısı olmakla beraber, birçok ülkeden ilgili alanda çalışan bilim adamının görüşleri de dikkate alınarak revize edilmiştir.

Yazım komitesi üyelerinden üçü özellikle 1989’daki tavsiyelerin düzenlenmesi ve yazımını gerçekleştirirken, dördüncü üye konu üzerindeki yorumları ile katkıda bulunmuş ve böylece bir devamlılık sağlanmıştır. İlk belgenin hazırlanışında bulunmayan birçok yeni danışman bu düzeltilmiş baskının hazırlanışında önemli katkı sağlamıştır.

Değerli yardım ve sağladıkları finansal destekten dolayı IUBMB Yönetim Kuruluna; bize güvenlerinden dolayı Eğitim Komitesine; 1989 yılındaki tavsiyelerin bu hale yenilenmesinde katkıları olan tüm danışmanlarımıza ve yayına hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı Dr. H. James Spooner’a (College of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada) teşekkürlerimizi sunarız. Ancak, buradaki Tavsiyelerin içeriği konusundaki tüm sorumluluğun biz aşağıda isimleri yazılı bireylere ait olduğunu belirtmek isteriz. 


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.