Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 615-634


İstatistiksel Veri Analizinde R Yazılımı Ve Kullanımı

C. Deha Doğan,Müge Uluman.

Abstract
Bu çalışmanın amacı son yıllarda kullanımı yaygınlaşan ve diğer istatistik paket programlara kıyasla belirli avantajlara sahip olan R yazılımını temel düzeyde tanıtmak ve Türkiye’de son 5 yıl içerisinde eğitim bilimleri alanında yapılan ve SSCI kapsamında taranan 3 akademik dergide yayınlanan araştırmalardaki R programının ve diğer paket programların kullanım sıklığını belirlemektir. Yaygın olarak kullanılan istatistiksel paket programlarının aksine parasız temin edilebilen ve açık kaynaklı olan R programı dünyanın farkları yerlerindeki araştırmacıların katkıları ile sürekli gelişen aktif bir yapıya sahiptir. Bu yapısı ile hem araştırmacıların bilimsel araştırma sürecinde hem de öğretmenlerin okul uygulamalarında kullanabilecekleri tüm analizlerin hesaplanmasına olanak tanımaktadır. Betimsel tarama türünde olan araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde 1627 makale arasında R yazılımın kullanıldığı sadece bir çalışma olduğu, bunun yanı sıra en sık kullanılan istatistiksek paket programların ise SPSS ve Lisrel olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular önemli avantajlara sahip olan R yazılımının hemen hemen hiç kullanılmadığı şeklinde yorumlanabilir. R yazılımının kullanımının yaygınlaştırılması için üniversitelerde hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

Key words: R yazılımı, R CRAN, R dili, İstatistiksel Veri Analiz Yazılımları


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.