Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 594-614


Türk Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma ve Yönelimler: 2005 – 2014 Yılları Arası Bir İçerik Analizi

Fulya Kula Wassink,Özlem Sadi.

Abstract
Bu çalışma, 2005-2014 yılları arasında belirlenen dört fen bilimleri eğitimi dergisinde yayımlanan makalelere ait bir içerik analizi yaparak, Türk fen bilimleri eğitimindeki yönelimleri belirlemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda “Eğitim ve Bilim” (Education and Science), “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” (Hacettepe University Journal of Education), “ “Eğitim Araştırmaları” (Eurasian Journal of Educational Research) ve, “İlköğretim Online E-Dergi” (IOO) dergilerinde yayımlanmış fen bilimleri eğitimi alanındaki toplam 363 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, dokuz yılda fen bilimleri eğitimindeki çalışmaların çoğunluğunun kullanılan yöntem bazında nicel alanda, çalışma alanı bazında fen bilgisi alanında, çalışma içeriği bazında öğretimde ve örneklem bazında öğretmen adaylarında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Çalışmaların birçoğu deneysel ya da tarama çalışmaları olup, verilerin en sık olarak test ya da anket ile toplandığı belirlenmiştir.

Key words: Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Araştırmalarında Yönelimler, İçerik Analizi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.