Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 581-593


Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi

Hakan Ülper,Kutlay Yağmur.

Abstract
Sözcük okuma becerilerindeki yetersizlikler okuma problemlerinin altında yatan önemli nedenlerden biridir. Çünkü doğru ve akıcı sözcük okuma ile kavrama arasında çok yakın bir ilişki vardır. Yine okuma hızı ile kavrama arasında da bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle öğrencilerin sözcük okuma becerilerine ilişkin durumlarının saptanması gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak bu çalışmada öğrencilerin sessiz sözcük okuma becerilerinin ölçülmesinde kullanılacak bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç güdümünde üç ayrı okuma kartından oluşan bir sözcük ve sahte sözcük listesi hazırlanmıştır. Bu ölçme aracı ikisi devlet okulu biri de özel okul olmak üzere üç farklı okuldan 399 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ölçme aracının içerdiği okuma kartlarının alfa değerlerine bakılmış, eşdeğer kartlarla olan ilişkisine bakılmış, sınıflar arası farkı belirleyebilme durumuna bakılmış ve son olarak da başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt edebilme yeterliliğine bakılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ölçme aracının 1-4. sınıf öğrencilerinin sessiz sözcük okuma becerilerini ölçmede kullanılabilecek bir araç olduğu görülmüştür.

Key words: Akıcı okuma, akıcı sözcük okuma, akıcı sessiz sözcük okuma testi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.