Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 529-547


İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Bilimsel Süreç Becerileri Programının Etkililiğinin Belirlenmesi

Fatma Betül Kurnaz,Ömer Kutlu.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf için bir “Bilimsel Süreç Becerileri Programı” (BSBP) geliştirmek ve bu programın bilimsel süreç becerilerini kazandırması açısından etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla, araştırmada öncelikle BSBP geliştirilmiştir. BSBP’nin öğrenci düzeyine uygunluğu ve bilimsel doğruluğu farklı aşamalarda 11 uzman tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 4. sınıfa devam eden toplam 48 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT) ve kısa yanıt gerektiren sorular kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, BSBP’nın deney grubu öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerini kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre manidar düzeyde artırdığını ortaya koymuştur.

Key words: Bilimsel Süreç Becerileri, Program Değerlendirme, “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesi.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.