Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Book Review

EEO. 2016; 15(1): 3-6


Loughran, J., Berry, A. and Mulhall, P. (2012).Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN,Şafak ULUÇINAR SAĞIR.

Abstract
Bu çalışmada John Loughran, Amanda Berry ve Pamela Mulhall tarafından hazırlanan “Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge” isimli kitap tanıtılmaktadır. 2012 yılında ikinci baskısı online olarak da yayınlanan 235 sayfalık kitap onbir bölümden oluşmaktadır. Genel olarak kitap, fen bilgisi öğretmen, öğretmen adayı ve eğitimcilerine pedagojik alan bilgisi bileşenlerini tanıtma ve üniteler üzerinden inceleme fırsatı sunmaktadır. Kitapta araştırma sorgulama yaklaşımının temel alındığı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yöntem ve stratejilerin kullanıldığı görülmektedir. Kitapta bir öğretmenin nasıl bir pedagojik alan bilgisi gelişimine sahip olduğunu bilmek amacıyla, farklı öğretmenlerin kullanmış olduğu özel öğretim yöntemleri ile kendine özgü durumların paylaşıldığı detaylı açıklamalara yer verilmektedir. Hazırlanan alan bilgisi tabloları ve pedagojik bilgi içeriğinin verildiği kısımlarda öğretmenlerin sınıftaki uygulamalarına örnekler bulunmaktadır. Öğrencilerin anlamada güçlük çektiği ve kavram yanılgısı olabilecek durumların ortaya çıkarılması ve giderilmesi etkinliklerle anlatılmaktadır


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.