Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 172-185


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı

Fatih Öztürk,Elvan Günel.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin küresel sistem, sosyal adalet, karşılıklı bağlılık, karşılıklı bağımlılık, kültür, farklı kültür ve çeşitlilik gibi küresel eğitimin içerdiği konulara yönelik algılarını ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim yöntemiyle yapılan bu çalışmada, maksimum çeşitleme örnekleme tekniğine uygun olarak belirlenen dört farklı Sosyal Bilgiler öğretmeni ile çalışılmıştır. Katılımcılar Türkiye’de üç farklı devlet okulunda halen görev yapmaktadırlar. Veriler araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile yarı-yapılandırılmış bireysel görüşmeler ve araştırmanın inandırıcılığını arttırmak için sınıf-içi sürekli gözlemler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri tümevarımsal analiz yoluyla analiz edilmiştir

Key words: Sosyal Bilgiler, Küresel Sistemler, Küresel Eğitim, Çeşitlilik


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.