Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 160-171


Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek

Arzu Akar Gençer,Berrin Akman.

Abstract
Bu çalışmada, drama yöntemi kullanılarak çocukların drama çalışmaları öncesi ve sonrası bilim adamlarına ve icatlarına yönelik düşünceleri arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak konuyla ilgili 3 saatlik yaratıcı drama eğitim programı tasarlanmış ve tasarlanan eğitim programı çocuklara uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Ankara ve Kırklareli illerinde okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş 59 kız ve 39 erkek olmak üzere toplam 98 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma; beş grupla öntest-sontest deneme modelli bir çalışma olarak desenlenmiştir. Drama çalışmaları öncesi ve sonrası, çocukların ‘Bilim İnsanlarına’ ilişkin düşünceleri arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla, drama çalışmaları öncesi ve sonrasında her bir çocuk için anket uygulanmıştır. Öntest-sontest uygulaması sonucu çocukların bilim insanları ve icatlarına yönelik cevaplarında, sontest lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, yaratıcı drama yöntemi sayesinde katılımcıların bilim adamlarının kim olduğuna, neler yaptıklarına, bilim adamlarının neleri icat ettikleri ile ilgili konularda fikir sahibi oldukları söylenebilir.

Key words: Okul Öncesi, Drama, Bilim İnsanları, İcatlar


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.