Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 125-135


Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi

Nesrin Işikoğlu Erdoğan,Abdullah Atan,Hayriye Asar,Feride Mumcular,Ahmet Yüce,Mehmet Kiraç,Çağatay Kilimlioğlu.

Abstract
Araştırmanın amacı, anaokuluna devam eden 4-5 yaş çocuklarına evde ve okulda uygulanan birlikte okuma etkinliklerinin niteliğini belirlemektir. Betimsel araştırmaya Denizli ilinde ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 46 öğretmen ve 45 veli çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma verileri yapılandırılmış gözlem tekniği ile toplanmış, video ile kaydedilmiş ve verilerin kodlanması amacıyla “yapılandırılmış gözlem formu” kullanılmıştır. Bu formda, hikâye öncesi, hikâye sırasında ve hikâye sonrasında yetişkin ve çocuk davranışlarını kodlamaya yönelik gözlem maddeler yer almaktadır. Sonuç olarak ebeveyn ve öğretmenlerin birlikte okuma etkinliklerinin niteliği incelenmiş ve birlikte okuma tekniklerinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca çocukların ebeveynleri ile birlikte okuduklarında katılımının öğretmenler ile birlikte okuduklarına göre daha az olduğu saptanmıştır.

Key words: Birlikte okuma, ebeveynle okuma, öğretmenle okuma, , hikâye okuma, okul öncesi eğitimi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.