Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 104-124


Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri

Merve Avcı,Hatice Memişoğlu.

Abstract
Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri ve sosyal bilgiler dersinde ne düzeyde yer verildiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Ankara’da bulunan 15 ortaokulda gerçekleştirilmiştir. 34 Sosyal Bilgiler öğretmeninin görüşlerini ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin kültürel miras konusuna önem verdikleri görülmüş ve Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer almasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre, Sosyal Bilgiler programında kültürel miras konularının ve eğitiminin yeterli olmadığı, özellikle programda yapılacak düzenlemeler ve zenginleştirmeler ile kültürel miras konularının daha etkili öğretilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Key words: Sosyal Bilgiler, Kültürel Miras Eğitimi, Öğretmen


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.