Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1542-1553


Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı

Sinan OLKUN, Emel YILDIZ, Mehmet Hayri SARI, Aslıgül UÇAR, Nazlı AYBALA TURAN.

Abstract
Bu çalışmada, temel aritmetik işlemlerde akıcılık ile matematiksel akıl yürütmeye dayalı sözel problemleri çözme performansı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara, Eskişehir, Nevşehir ve Siirt illerinde 5. ve 6. sınıfta öğrenim gören 428 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde Hesaplama Performansı Testi (TTR), Sözel Problem Testi ve Çarpım Tablosu Testi kısa süreli (2 dakika) ve uzun süreli (20 dakika) olarak uygulanmış ve toplanan veriler istatistikî tekniklerle analiz edilmiştir. Hesaplama performans testinin öğrencilerin sözel problem çözme becerisini yordama gücü R= .692, R²= .478 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin aritmetik işlem becerilerinin, matematiksel akıl yürütmeye dayalı problemleri çözme becerisini yordadığı, öğrencilere yeterli zaman verildiğinde çarpım tablosu testindeki başarılarının arttığı, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre TTR testinden alınan puanlar ile sözel problemlerden alınan puanlar açısından anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ile tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.

Key words: işlemsel akıcılık, aritmetik işlem becerisi, sözel problemler, matematiksel akıl yürütme, çarpım tablosu


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.