Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1516-1530


Yaratıcılık – Zekâ İlişkisi: Yeni Deliller

Feyzullah ŞAHİN.

Abstract
Eşik değer, yaratıcı düşünme becerileri ile zekâ arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılan hipotezlerden birisidir. Bu hipoteze göre bireyin yaratıcı performans sergileyebilmesi için en az orta düzey bir zekâya sahip olması gerektiği varsayılır. Ancak, 85-120 IQ puan aralığında zekâya sahip olan bireylerin yaratıcılıkları ile zekâları arasındaki ilişkinin, 120’nin üzerinde zekâya sahip olan bireylerden daha yüksek çıkması beklenmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık potansiyelleri ile genel zekâ düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, İstanbul’da bir ilçedeki 24 farklı ilköğretim okulundan 16.839 çocuk ön değerlendirmeye alınmıştır. Üstün zekâlı olduğu kanaati oluşan 330 öğrenciye zekâ ve yaratıcılık testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, yüksek düzeyde üstün zekâlı öğrencilerin zekâ ve yaratıcılık puanları arasında anlamlı bir ilişki çıkmaz iken, normal - parlak öğrenciler ile orta düzeyde üstün zekâlı öğrencilerin puanlarının anlamlı düşük düzeyde pozitif bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, eşik değer hipotezini desteklemektedir. Ayrıca, bu çalışmada zekâ genel yaratıcılık potansiyelinin %5’ini açıklayabilmiştir.

Key words: Eşik değer hipotezi, yaratıcılık potansiyeli, üstün zekâ.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.