Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1449-1472


Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları

Cevriye Ergül, Gökçe Karaman, Gözde Akoğlu, Mümin Tufan, Ayşe Dolunay Sarıca, Zeynep Bahap Kudret.

Abstract
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin “erken okuryazarlık” kavramı ile ilgili bilgi düzeyleri ve erken okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik uyguladıkları sınıf-içi etkinlikleri incelenmiştir. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın incelenerek oluşturulan “Erken Okuryazarlık ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları Belirlemeye Yönelik Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. On yedi okul öncesi eğitim öğretmeniyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, öğretmenlerin önemli bir bölümünün erken okuryazarlık konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını ve sınıf içinde gerçekleştirdikleri uygulamaların erken okuryazarlık becerilerini destekleyecek nitelikte olmadığını göstermiştir. Elde edilen bulgular, ilgili alanyazın ve ülkemizdeki okul öncesi eğitim sistemi bağlamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Key words: erken okuryazarlık, öğretmen görüşleri, okul öncesi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.