Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1414-1448


Öğretmenin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Başarısızlığından Sorumluluk Algısı Konusunda Görüşler: Biyoloji Öğretmen Adayları Örneği

Gülay EKİCİ.

Abstract
Bu araştırma biyoloji öğretmen adaylarının, öğrencilerin akademik başarı ve başarısızlığındaki öğretmenin sorumluluğu ve bu sorumluluk algısının gelişmesi yönünde öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin etkisine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma deseni olarak durum çalışması (case study) uygulanmıştır. Verileri toplamak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tüm öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almış 46 son sınıf biyoloji öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır; öğretmen adayları öğrencinin hem akademik başarısında hem de akademik başarısızlığından öncelikli sorumluluğun öğretmenin olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenin öğrencinin akademik başarısındaki ve başarısızlığındaki en önemli sorumluluğunun eğitim-öğretim sürecindeki etkisi yönünde olduğu görüşü belirlenirken, öğrenci niteliklerinin ve öğretmenin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin de en önemli faktörler arasında olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrencinin akademik başarısından ve başarısızlığından sorumluluk algısının gelişmesine etkisinin çok önemli olduğu belirtilmiştir. Bu yönde her bir dersin de farklı katkılarının olduğu ifade edilirken, uygulamalı derslerin katkısının daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Özellikle sınıfta öğrencilerle birlikte oldukları Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması derslerinin etkisinin çok olduğunu belirtmişlerdir.

Key words: Öğretmen eğitimi, öğretmen adayı, sorumluluk, öğretmen sorumluluğu, akademik başarı ve başarısızlık


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.