Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1373-1386


Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi

Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR.

Abstract
Bu çalışmanın amacı; Adana ilinde bulunan Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Mersin-Akkuyu bölgesine yapılması planlanan nükleer santral ile ilgili olarak ürettikleri yazılı argümanların “akıl yürütme tarzı” (reasoning mode) , Toulmin argüman modeli ve argümantasyon seviyeleri açısından incelenerek betimlenmesidir. Araştırmada tek gruplu ön test, son test deseni uygulanmış ve öğretmen adaylarının Akkuyu Nükleer Santrali hakkında ürettiği yazılı argümanlar incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konularla ilgili bilgileri arttığında, çoklu akıl yürütme tarzlarının arttığını, en çok ekolojik odaklı, en az sosyal odaklı argüman ürettiklerini, argümantasyon seviyesi arttıkça çoklu akıl yürütme tarzlarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Üretilen bu argüman bileşenlerinin sayısını ve niteliğini arttırmak için, sosyo bilimsel konularda öğrencilerin bilimsel makaleler okumaları, argümantasyona katılmaları teşvik edilmelidir. Nükleer enerji ile ilgili olarak öğrencilerin sahip oldukları akıl yürütme tarzlarından sosyal boyut farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin fen derslerinde öğrendikleri konular hakkında sosyo-bilimsel tartışmalar gerçekleştirmeleri teşvik edilmelidir.

Key words: Argümantasyon, sosyo-bilimsel konular, Akkuyu, nükleer Santral, fen Eğitimi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.