Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1331-1351


Sanal Uygulama Topluluğu Üyelerinin Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi

Turgay ALAKURT, Hafize KESER.

Abstract
Bu çalışmada, sanal uygulama topluluğu üyelerinin bilgi paylaşma süreçlerinde ne tür davranışlar sergiledikleri ve toplulukları ile ilgili çeşitli görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak belirli ölçütleri karşılayan altı topluluktan elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak ortam kayıtları değerlendirme formu ve yarı yapılandırılnış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre topluluk üyelerinin en çok Bilgi Paylaşma, Görüş/Sohbet ve İstek etkinliklerinde bulundukları belirlenmiştir. Üyelerin en çok paylaştıkları bilgi türü ise Kaynak Paylaşma’dır. Topluluk üyelerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerin ve paylaştıkları bilgi türlerinin cinsiyete, topluluğa üye olma süresine ve kullanılan iletişim aracına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Üyelerin topluluğa katılma nedenleri incelendiğinde ise maddi nedenlerin ön planda olduğu görülmektedir. Üyelerin, bilgi paylaşma süreçlerinde en beğendikleri durum, iletilerine anında ve birden fazla dönüt alabilmeleri; en rahatsızlık duydukları durum ise konunun dağılması olduğu ortaya çıkmıştır.

Key words: Yaşam boyu öğrenme, informal öğrenme, uygulama toplulukları, bilgi paylaşma davranışı


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.