Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1311-1330


Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi

Mehmet TEYFUR.

Abstract
Bu araştırma toplumsal yaşamın önemli sorunlarından birisi olan şiddetin okullardaki yerini ve şiddet ile ilintili haberlerin çeşitli gazetelere nasıl yansıdığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, okullarda şiddet içeren haber başlıklarının nasıl verildiği, okullar ile ilgili şiddet içeren haberlerin başlıklarında kullanılan kavram ve tanımlamaların nasıl verildiği, şiddet haberlerinin yayınlandıkları sayfanın hangisi olduğu, eğitimde şiddet haberlerinin içeriklerinde kullanılan fotoğrafların nasıl verildiği, haberlerde yer alan şiddet türlerinin ne olduğu, okullarda uygulanan psikolojik şiddetin biçimlerinin ne olduğu, okullardaki şiddetin nedenleri, okullarda şiddet uygulanırken kullanılan araçların ne olduğu, okulda şiddet haberlerine konu olan bireylerin cinsiyet oranları, şiddet uygulayanların yaşlarına göre dağılımının ne olduğuna ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 1998 ile 2004 yılları arasında okullarda taciz olayları % 5,97’den % 9,15’e çıkmıştır. Okullardaki bıçaklama olayları % 1,49’dan % 4, 23’e çıkmıştır. Okullardaki şiddetin kaynağı olarak basında yer alan uyuşturucu olayları ile ilgili haberler % 4,48 den % 10,56’ya yükselmiştir. Gazetelerde yayınlanan haberlerde okullardaki şiddetin nedenleri arasında 1998’ de Öğretmenlerin tutumu 1. Sırada yer alırken, 2004’te velilerin tutumları ve sosyo-ekonomik sorunlar birinci sırada yer almaktadır.

Key words: Okul, Şiddet, Akran Grupları, Sosyal Baskı, Okul Yönetimi.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.