Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1203-1222


Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimindeki Tercihleri

Canay DEMİRHAN İŞCAN.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin, belirli bir değeri kazandırmaya yönelik oluşturdukları etkinliklerde tercih ettikleri yaklaşımları, yöntem ve teknikleri tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden biri olan “doküman inceleme” kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri katılmıştır. Öğretmen adaylarına açık fikirli olmak değerine yönelik olan bir kazanım verilmiş ve onlardan verilen kazanımı gerçekleştirmek için çalışmalar oluşturmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları çalışmalar içerisinde yer verdikleri yöntem, teknik ve/veya yaklaşımlar incelenmiş, bu çalışmalar üzerinden betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının çalışmalarda izledikleri yollar değerler eğitimi yaklaşımlarından “telkin etme” ve, tam anlamıyla olmasa da, “değerleri açıklama/aydınlığa kavuşturma” yaklaşımlarıyla ilişkili bulunmuştur.

Key words: öğretmen adayı, değerler eğitimi, değerler eğitimi yaklaşımları.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.