Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Book Review

EEO. 2003; 2(2): 61-62


Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş

Murat Gökdere.
Abstract

“Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş” bu alanlara yeni olan araştırmacı ve öğrencilere yardımcı olmak amacı ile hazırlanmış olan bir kitaptır. Kitaptaki bölümler içerik, amaçlar, tartışma soruları, ilgili içerik ve çalışma soruları formatında düzenlenmiştir. Kitapta yapılandırıcı yaklaşımın izlerine rastlamak mümkündür. Kitapta konu ile ilgili içerik verilmeden önce ve verildikten sonra tartışma ve çalışma soruları başlığı altında sorular yer almaktadır. Bu soruların seviyeleri Bloom taksonominin bilişsel basamağının üst seviyelerinde olması dikkat çekici bir unsurdur.


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.