Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Review Article

EEO. 2002; 1(2): 52-61


Bilişim Çağı Eşiğinde Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İşlevler ve Roller Edinmeleri

Yaşar Ersoy.
Abstract

Bilişim çağı eşiğinde ilköğretim sınıf ve matematik öğretmeni ile ortaöğretim matematik öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler edinmeleri, bir dizi yeni yeterlikler ve bazı beceriler kazanmaları kaçınılmazdır. Dahası, genelde tüm öğretenlerin özelde matematik öğretmenlerinin değişen işlevlerini ve yeni rollerini benimsemeleri ve bunları uygulamaya geçirmeleri beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler ve beklentiler, ilk bakışta, "öğretmenlerin sürekli eğitimi" demek olup Türkiye'de bu alanda gereksinimler giderek artmış; hizmet-öncesi öğretmen eğitimi başta olmak üzere öğretmen eğitimi ile ilgili sorunların çözümü için arayışlara başlanmıştır. Ancak, yapılanların bir bütün olarak değerlendirilmesi, yapılması gerekenlerin ise tartışılması; ayrıca ortak eylem planlarının ve insan kaynaklarının hazırlanması gerekmektedir. Bu incelemede bilişim çağı eşiğinde öğretmen eğitimi ile ilgili bazı değişiklikler ve yenilikler açıklanarak kişisel düşünceler ve bir dizi öneri sunulmaktadır.

Key words: Matematik öğretimi ve eğitimi (MövE), Öğretmen eğitimi, Öğretmenin işlevi ve rolü


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.