Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Book Review

EEO. 2002; 1(1): 29-30


Matematik yaparken matematik öğrenmek

Hülya Gür.
Abstract

İlköğretimde Matematik Öğretimi 1-5 Sınıflar’ adlı kitap Matematik Öğretimine çağdaş bir bakış açısı getirmektedir. Bazılarımız kitabı ellerine aldıklarında şaşırabilirler. Kitap klasik kitaplardan çok farklı. Örnekler, planlar beklerken, öğrenme kuramları ve düşündürücü etkinliklerle karşılaşmaya hazır olun! Bu kitap oluşturmacı yaklaşım felsefesine göre yazılmış matematik öğretimi kitabı olması açısından bir ilk. Her bir bölümün girişinde verilen sorularla okuyucu tartışma ve düşünmeye sevk edilmiş. Bu tür etkinliklerle öğrenci düşünmeyi, düşündüğünü ifade etmeyi, iletişim kurmayı, başkalarını dinlemeyi, onların haklarına saygı göstermeyi, diğerlerinin görüşlerine değer vermeyi, öğrenirken eğlenmeyi, demokratikleşmeyi, sosyalleşmeyi ve disiplinler arası bağ kurmayı öğrenir. Kitabın genelinde verilen bilgilerin öğrenciye sağlayacağı katkılardan bahsedilerek, bu bilgilerin öğrenilmesi için öğrenenin aktif bir çaba sarf etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Konularla ilgili sorularla öğrencinin cevabı kendisinin bulması, dikkatini konu üzerine yoğunlaştırıp düşünmesi, problem çözerken kullanılacak formül ve genellemelere kendisinin ulaşması, sonuç olarak da matematikten zevk alan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.